load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Kalendarium

Data
Nazwa
2021-03-07
Wykup obligacji serii N
calendar
2021-02-28
Wykup obligacji serii O
calendar
2020-11-28
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii O
calendar
2020-11-14
Wykup obligacji serii M
calendar
2020-09-18
Wykup obligacji serii Ł
calendar
2020-09-07
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii N
calendar
2020-08-28
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii O
calendar
2020-08-14
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii M
calendar
2020-07-05
Wykup obligacji serii L
calendar
2020-06-18
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł
calendar