load

Raport nr 4/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 7 września 2023 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 września 2023 roku („ZWZ”), na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

W załączeniu:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2/ Projekty uchwał na ZWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,
4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.
6/ Klauzula informacyjna.