load

Raport bieżący nr 8/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) – Weryfikacja prognozowanych krzywych odzysków dla portfeli wierzytelności

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, dalej: „Spółka”, „Emitent”, informuje że nowy Zarząd Spółki po zidentyfikowaniu widocznych na przestrzeni 2021 roku odchyleń od wyników skuteczności windykacji posiadanych pakietów wierzytelności oraz w związku z prowadzoną restrukturyzacją przedsiębiorstwa, informuje o podpisaniu umowy z TSP Wyceny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach umowy, wskazany niezależny doradca przeprowadzi następujące czynności: 1) Przeprowadzi tzw. backtest’y prognozowanych krzywych odzysków dla portfeli wierzytelności przygotowanych na koniec lipca 2020, tj. przeprowadzi weryfikację faktycznie obserwowanej spłacalności portfeli w miesiącach od 08’2020 a 10’2021 względem założeń przyjętych na potrzeby prognozy krzywych odzysku przygotowanej na koniec lipca 2020r. Backtest będzie polegał w szczególności na a) analizie odchyleń ilościowych z zakresie zrealizowanych czynności windykacyjnych w porównaniu do planu wynikającego z przyjętej strategii windykacyjnej oraz b) porównaniu faktycznych rezultatów (ilościowych i finansowych) podjętych działań do rezultatów oczekiwanych w modelu przygotowanym na koniec lipca 2020 r. 2) Sporządzi oszacowanie rynkowej wartości godziwej portfela wierzytelności na 31 października 2021 roku. 3) Przygotuje model wraz z opisem metodologii do wyceny bilansowej portfeli wierzytelności.