load

Raport bieżący 12/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (12/2018) Wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2018, informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. dokonał przedterminowego wykupu 60.000 Obligacji serii K o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych („Obligacje”).

Wykup Obligacji nastąpił za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Przedterminowy wykup Obligacji jest wynikiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta. Celem wcześniejszego wykupu Obligacji jest zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Obligacji oraz zmniejszenie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji papierów dłużnych.