load

Raport bieżący 13/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 kwietnia 2018 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W dniu 3 kwietnia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.566.262

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 37,19

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 31,25

 

TRIGON POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.525.740

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 12,43

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 10,44

 

TRIGON QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 938.612

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 7,65

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 6,24

 

TRIGON QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 3.673.748

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 29,92

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 25,14

 

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 779.743

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 6,35

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 5,34

 

TRIGON XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 792.488

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 6,46

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 5,42