load

Raport bieżący 23/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (23/2018) Rozpoczęcie działalności w Meksyku

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) z siedzibą w Krakowie, w nawiązana do raportu bieżącego ESPI 3/2018 informuje, iż Emitent rozpoczął działalność na terenie Meksyku, poprzez spółkę Medius Collection Mexico SA., de C.V. „Spółka”, która ma siedzibę w stolicy tego kraju. Spółka jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce akcyjnej. Spółka powstawała, tj. został wpisana do publicznego rejestru handlowego w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie nabywania i obsługi pakietów wierzytelności na terenie Meksyku, a także obrót wierzytelnościami.