load

Raport bieżący 25/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (25/2018) Podpisanie listu intencyjnego z Vivus w Hiszpanii na zakup portfela wierzytelności o wartości 40 mln euro w skali roku.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż spółka Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie kontrolowana w 100% przez Emitenta otrzymała podpisany list intencyjny od 4Finance Spain Financial S.A.U (Vivus Hiszpania) z siedzibą w Madrycie o zakupie portfela wierzytelności nieprzekraczającego 40 mln euro w skali roku.

Strony zgodnie uzgodniły, że umowa zostanie podpisana do końca października 2018 roku, a pierwsza transakcja zostanie przeprowadzona także w w/w terminie. Umowa zostanie podpisana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez dwie Strony w uzgodnionym terminie.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.