load

Raport bieżący 30/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (30/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2018 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W dniu 17 września 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.566.262

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 85,41

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 31,25

 

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 779.743

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 14,59

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 5,34