load

Raport bieżący 6/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (6/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 9,3 mln euro na rynku hiszpańskim

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06 marca 2018 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) otzrzymała umowę cesji zakupi trzech portfela wierzytelności o wartości 9,3 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 06 marca 2018 roku 38,8 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest kolejnym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.