load

Raport bieżący 9/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (9/2019) Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach pod zarządzaniem za ostanie 12 miesięcy:

Okres od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Polska: 25,250 mln zł.

Hiszpania: 25,532 mln zł. (6,007 mln Euro)

Czechy: 4,257 mln zł. (25,463 mln CZK)

Meksyk:—

Łącznie: 55,039 mln zł.

Okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Polska: 32,020 mln zł.

Hiszpania: 16,193 mln zł. (3,766 mln Euro)

Czechy: 4,703 mln zł. (29,399 mln CZK)

Łącznie: 52,916 mln zł.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za połowę roku 2019, a także za II kwartał 2019 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za półrocze 2019 roku.