load

Raport Bieżący nr 1/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (1/2018) Płatność odsetek od obligacji serii K

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii K. Tym samy w dniu 2 stycznia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii K są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.