load

Raport bieżący nr 10/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 25 października 2022 roku

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 października 2022 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar – Jarosińska notariusze s.c., adres: ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10; 00- 491 Warszawa

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.