load

Raport bieżący nr 11/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022)KANCELARIA MEDIUS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 25 października 2022 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie [dalej „Emitent”, „Spółka”] w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 25 października 2022 roku [dalej „Walne Zgromadzenie”].
Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.