load

Raport bieżący nr 12/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 października 2022 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2022 roku (dalej „NWZ”):

1. LUMEN QUANTUM NEUTRAL FIZ: liczba głosów przysługujących na NWZ – 3.715.968, udział w głosach na NWZ – 44,09 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 25,43 proc.;

2. IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.531.743, udział w głosach na NWZ – 18,17 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 10,48 proc.;

3. Lumen Quantum Absolute Return FIZ: liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.430.514, udział w głosach na NWZ – 16,97 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 9,79 proc.;

4. Venture FIZ: liczba głosów przysługujących na NWZ – 896.783, udział w głosach na NWZ – 10,64 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 6,14 proc.;

5. Lumen 21 FIZ: liczba głosów przysługujących na NWZ – 853.079, udział w głosach na NWZ – 10,12 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 5,84 proc.