load

Raport bieżący nr 12/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022)KANCELARIA MEDIUS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok.

Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok będzie dzień 10 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu