load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport bieżący nr 13/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022)KANCELARIA MEDIUS: Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2022 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Emitenta, obejmującego III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu