load

Raport Bieżący nr 17/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (17/2018) Płatność odsetek od obligacji serii K

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2018 roku dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii K są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.