load

Raport Bieżący nr 20/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (20/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) w zakresie nieprzekazania raportu bieżącego z informacją o zmianie daty przekazania raportu rocznego.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieopublikowania raportu bieżącego z informacją o zmianie daty przekazywania raportu okresowego zgodnie z § 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” było niedopatrzenie. Zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”