load

Raport bieżący nr 23/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 września 2020 roku, po przerwie w obradach

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 września 2020 roku, po przerwie w obradach (dalej „ZWZ”):

1. MM Investmets sp. z o.o.: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.566.262, udział w głosach na ZWZ – 35,14 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 31,25 proc.;

2. Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.531.743, udział w głosach na ZWZ – 11,79 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 10,48 proc.;

3. Lumen Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.430.514, udział w głosach na ZWZ – 11,01 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 9,79 proc.;

4. Lumen Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 3.715.968, udział w głosach na ZWZ – 28,60 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 25,43 proc.;

5. Lumen 21 FIZ: : liczba głosów przysługujących na ZWZ – 853.079, udział w głosach na ZWZ – 6,56 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 5,84 proc.;

6. Venture FIZ: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 896.783, udział w głosach na ZWZ – 6,90 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 6,14 proc.