load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport Bieżący nr 28/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (28/2019) Płatność odsetek od obligacji serii Ł

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 czerwca 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.