load

Raport Bieżący nr 36/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (36/2019) Wykup obligacji serii I

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 15 lipca 2019 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 150.000 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii I o łącznej wartości 15 000 000,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2016 roku.

Seria I była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 7,1% w skali roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.