load

Raport bieżący nr 8/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022)Zawarcie porozumienia do umowy dotyczącej finansowania KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)

Zarząd spółki Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż zawarte zostało Porozumienie do umowy dotyczącej finansowania z dnia 27 maja 2021 roku pomiędzy Spółką, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie a dwoma obligatariuszami uprawnionymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O, P _dalej: „Obligatariusze”_.

Przedmiotem Porozumienia jest tymczasowa tj. w okresie od 01 lipca do 31 października 2022 roku zmiana zasad spłaty zadłużenia finansowego Spółki wobec Obligatariuszy, którzy na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego posiadają niezaspokojone i wymagalne wierzytelności wobec Spółki z tytułu spłaty wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P.

W ocenie zarządu Spółki zawarcie Porozumienia pozwoli na ustabilizowanie w powyższym okresie głównie sytuacji Spółki Medius Collection S.L. i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na rynku hiszpańskim, na których działa Spółka dominująca i jej spółki zależne.