load

Raport Bieżący z plikami nr 23/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (23/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 18 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.