load

Raport bieżący z plikiem 17/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (17/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 16 maja 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką- Imiołek, tj. osobę pełniącą funkcję Dyrektora Zarządzającego Emitenta oraz będacą żoną Prezesa Zarządu Emitenta,

Emitent powziął informację o nabyciu przez Magdalenę Mierzwicką – Imiołek łącznie 1.050 akcji Emitenta w wyniku transakcji dokonanych w dniach 15-16 maja 2018 roku.

Pani Magdalena Mierzwicka – Imiołek pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Emitenta oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta, tj. posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.