load

Raport bieżący z plikiem 19/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (19/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

4/ Informacja o ogólnej liczbie akcji