load

Raport bieżący z plikiem 28/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (28/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 września 2018 roku, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek – Dyrektora Zarządzającego Emitenta, oraz osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta, posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Spółki, Emitent powziął informację o nabyciu w dniu 6 września 2018 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek, 400 akcji Emitenta pośredniej cenie 11,82 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.