load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport bieżący z plikiem nr 10/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (10/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 14 maja 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.