load

Raport Bieżący z plikiem nr 29/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (29/2018) Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wskazuje, iż skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 27/2018 w dniu 15 maja 2018 roku, w wyniku oczywistej omyłki zawierał niepoprawne dane finansowe wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. w bilansie, w następujących pozycjach:

1) Wartość firmy :

na dzień 31.03.2018 r.

przed korektą wskazano wartość: 1 520 tyś. zł.

prawidłowe dane: 4 894 tyś. zł.

na dzień 31.12.2017 r.

przed korektą wskazano wartość: 1 520 tyś. Zł.

prawidłowe dane : 4 894 tyś. zł.

2) Pozostałe aktywa :

na dzień 31.03.2018 r.:

przed korektą wskazano wartość: 9 718 tyś. zł.

prawidłowe dane: 9 765 tyś. zł.

na dzień 31.12.2017r.:

przed korektą wskazano wartość: 23 tyś. zł.

prawidłowe dane: 42 tyś. zł.

na dzień 31.03.2017 r. :

przed korektą wskazano wartość: 23 tyś. zł.

Prawidłowe dane: 43 tyś. zł.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje Korektę tabeli Skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn, które spowodowały konieczność dokonania korekty skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku i dołoży wszelkich starań, aby nie powtórzyły się one w przyszłości.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.