load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport Kwartalny z plikiem nr 27/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (27/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”