load

Raport Kwartalny z plikiem nr 43/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (43/2018) Raport okresowy za IIQ 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”