load

Raport Kwartalny z plikiem nr 6/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (6/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”