load

Raport nr 1/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
  • raport okresowy roczny za 2023 r. – 31 maja 2024 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”