load

Raport nr 11/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.

Nowym terminem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok będzie dzień 27 maja 2024 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect