load

Raport nr 13/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2023 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu