load

Raport nr 14/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 7 września 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Uchwała nr 19 nie została podjęta, pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.