load

Raport nr 15/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2023) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2023 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu