load

Raport nr 15/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2024) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję w składzie:

1. Jakub Rajchman – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Włodzimierz Bieliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3. Tomasz Łuczyński – Członek Rady Nadzorczej;

4. Grzegorz Pilch – Członek Rady Nadzorczej;

5. Janusz Bielawski – Członek Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, zostaną opublikowane przez Spółkę w późniejszym terminie, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.