load

Raport nr 2/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Kancelaria Medius w restrukturyzacji S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

– raport okresowy roczny za 2020 r. – 31 maja 2021 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”