load

Raport nr 22/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (22/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 14 maja 2020 roku

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.