load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport nr 28/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (28/2020) Informacja o protokole zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2020 roku na swojej stronie internatowej www.kancelariamedius.pl opublikowany został protokół zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych przez Emitenta.

Pełna treść protokołu z zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”