load

Raport nr 3/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”