load

Raport nr 34/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki 2020-06-10 EBI Bieżący

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej:

1. pana Artura Bieńkowskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

2. pana Marcina Rymaszewskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

3. pana Włodzimierza Bielińskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

4. pana Tomasza Łuczyńskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

5. pana Grzegorza Plichtę powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

6. pana Janusza Bielawskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

7. pana Jakuba Rajchmana Nadzorczej powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.