load

Raport nr 44/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (44/2020) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nastąpi 28 września 2020 roku o godzinie 13:00.