load

Raport nr 5/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku.

1. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 3.715.968,

udział w głosach na ZWZ – 44,09 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 25,43 proc.;

2. IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.531.743,

udział w głosach na ZWZ – 18,17 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 10,48 proc.;

3. Lumen Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.430.514,

udział w głosach na ZWZ – 16,97 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 9,79 proc.;

4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 896.783,

udział w głosach na ZWZ – 10,64 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 6,14 proc.;

5. Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 853.079,

udział w głosach na ZWZ – 10,12 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 5,84 proc.