load

Raport nr 6/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Przemysław Edward Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2021 roku o godz. 23:59:59.

Do dnia 31 października 2021 roku Pan Przemysław Edward Dąbrowski będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.