load

Raport nr 6/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023)Rozpoczęcie głosowania nad propozycjami układowymi w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. (dot. przyjęcia przez Zarząd Spółki propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym) informuje za informacją otrzymaną od Nadzorcy Sądowego, że rozpoczęto procedurę głosowania przez wierzycieli nad propozycjami układowym w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.