load

Raport nr 7/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Marcin Tokarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 8 sierpnia 2021 roku o godz. 23:59:59.

Do dnia 8 sierpnia 2021 roku Pan Marcin Tokarek będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.