load

Raport nr 8/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 listopada 2021 roku do składu Zarząd Emitenta Pana Maksyma Wójcika, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.