load

Raport nr 8/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok.

Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok będzie dzień 30 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”