load

Raport nr 8/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku

Raport bieżący 8/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku.

1. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 3.715.968,

udział w głosach na ZWZ – 46,44 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 25,43 proc.;

2. IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.531.743,

udział w głosach na ZWZ – 19,14 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 10,48 proc.;

3. Lumen Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.430.514,

udział w głosach na ZWZ – 17,88 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 9,79 proc.;

4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 896.783,

udział w głosach na ZWZ – 11,21 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 6,14 proc.;

5. Maksym Wójcik:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 426.540,

udział w głosach na ZWZ – 5,33 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 2,92 proc.